Usein kysyttyjä kysymyksiä tarjoamastamme puutarhasuunnittelusta

Tästä löydät vastauksia tavallisimpiin yksityisten tilaajien puutarhasuunnitelmiin liittyviin kysymyksiin.

Mitä puutarhasuunnitelma maksaa?

Puutarha- ja viheraluesuunnitelmia on monen tasoisia ja myös monen hintaisia. Suniplan Systemsin yhtenä keskeisenä toiminta-ajatuksena on tehdä perusteelliset ja toteutuskelpoiset suunnitelmat, joiden pohjalta tehtävät ratkaisut ovat sen jälkeen kestäviä ja helppohoitoisia. Tämän takia on hyvin tärkeää, että lähtötiedot ovat oikeita ja että suunnittelijalla on hyvä materiaali- ja kasvituntemus sekä laaja yhteistyöverkosto.

Tarjoamme myös konsultointikäyntejä ja idealuonnoksia, jotka ovat vapaamuotoisimpia ja edullisempia kuin varsinaiset suunnitelmat.

Hintaesimerkkejä:

Nämä hinnat eivät ole sitovia, vaan annamme tapauskohtaisen hinnan joka kohteesta erikseen.
 
Omakotitalon piha, tasainen tontti; 1600-2200 euroa (sis. alv.)
Omakotitalon piha, rinnetontti; 2000-2500 euroa (sis. alv.)
Rivitalopiha; 600-1000 euroa (sis. alv.)
Konsultointikäynti 250 euroa (sis. alv.) + matkakulut.

Asunto-osakeyhtiöiden pihasuunnitelmista annamme aina kirjallisen tarjouksen. Asunto-osakeyhtiöille tarjoamme myös kokonaisvaltaisen konsultointityön kuten esim. pihan peruskorjausprosessin asiapapereiden laadinnan sekä projektin seuranta- ja valvontatyön.

Mitä puutarhasuunnitelma sisältää?

Suunnittelutyössä otetaan huomioon pihan kaikki käyttäjät. Jokaiselle pitäisi olla jotakin. Suunnitelmassa otetaan huomioon kaikki toiminnot, jotka kuuluvat pihaan ja puutarhaan esim. oleskelupaikka, leikkialue, hyötypuutarha, varastot, paikoituspaikat, lipputanko, roska-astiat, pyykin kuivaus ja mattojen tamppaus. Kasvit, kasvimäärät, istutusetäisyydet, pintojen muodot, materiaalit ja määräalat, valaisimien paikat ym. on määritelty suunnitelmassa.

Tarvittavat detaljipiirustukset esim. kiveyksistä, muureista ja portaista laaditaan tarvittaessa. Detaljipiirustusten hinta joko sisältyy kokonaissummaan tai niistä laskutetaan erikseen työmäärän mukaan. Tilaaja saa suunnitelman lisäksi kirjallisen selityksen suunnitelmasta, jossa on esimerkiksi infoa suunnitelluista materiaaleista.

Suunnitelma tulostetaan sopivaan mittakaavaan, tavallisesti 1:200 tai 1:100.

Miten suunnitteluprosessi edistyy?

Suunnittelutyö alkaa suunnittelijan käynnillä, jolloin käydään asiakkaan toiveet läpi, alue valokuvataan ja muut lähtötiedot tarkastetaan.

Tärkein lähtötieto on useimmiten asemapiirustus, josta suunnittelija saa tontin koon ja muodon sekä talon sijainnin suunnitelman pohjaksi. Jos asemapiirustus löytyy sähköisessä muodossa on suunnittelutyön käynnistyminen nopeampaa. Jos asemapiirustus ei pidä paikkaansa tai jos tontilla on paljon säilytettäviä puita ja muuta kasvillisuutta, on perustelleempi inventointi paikkaillaan, jotta saadaan oikea ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Inventointityöstä tehdään erillinen tarjous.

Kun suunnittelijalla on kaikki tarvittavat lähtötiedot, alkaa suunnittelutyö. Suunnittelija laatii luonnoksen, joka käydään läpi asiakaan kanssa toisella käyntikerralla, jotta suunnitelmasta tulisi juuri asiakaan toiveiden mukainen ja piha tuntuisi omalta.

Toisen tapaamisen jälkeen suunnittelija viimeistelee suunnitelman ja lähettää sen selityksineen postissa.

Koska on oikea aika aloittaa puutarhan suunnittelu?

Ajatellen vuodenaikoja on syksy paras aika aloittaa suunnittelutyö. Silloin saadaan vielä suunniteltava alue inventoitua ennen talvea ja asiakkaalla on aikaa vastata suunnittelijan kysymyksiin ja miettiä materiaalivalintoja. Suunnitelma valmistuu hyvissä ajoin ennen kevättä ja tilaajalla on aikaa valmistella työt ja pyytää tarjouksia tavaratoimittajilta tai viheraluerakentajilta.

Kaikki muutkin vuodenajat ovat sopivia, mutta jos maassa on paljon lunta voi olla vaikeaa saada kerättyä kaikkia tarvittavia lähtötietoja.

Uudisrakentamisessa otetaan usein yhteyttä pihasuunnittelijaan, kun muu rakennustyö on melkein lopussa. Hyvin usein olisi kuitenkin voinut saada vielä parempia ratkaisuja, jos pihasuunnittelija olisi aloittanut työt aikaisemmin. Esim. säästettävä/kaadettava puusto, muut säilytettävät asiat sekä rakennuksien korkeusasemat ovat asioita, johon suunnittelija voi ottaa kantaa omasta näkökulmastaan.

Jos pihansuunnittelu aloitetaan jo talon suunnitteluvaiheessa, tehdään yleensä ensin yleissuunnitelma, jossa puutarhan muodot ja pääkasvillisuus on suunniteltu. Suunnitelma viimeistellään talon rakennusprojektin lopussa, jolloin voi ottaa huomioon mahdollisesti muuntuneet asiat.

Tällainen yleissuunnitelma vaaditaan joskus jo rakennuslupaprosessissa.

Miltä puutarhasuunnitelma näyttää?

Jokainen suunnittelutyö on erilainen ja lähtee paikan ominaisuuksista ja asiakkaan toiveista. Tämän takia jokainen suunnitelma on erilainen - paikkansa ja tilaajansa näköinen. Suunnitelmasta selviää mm. puutarhan muodot, toimintojen sijoitukset, kasvit, kasvimäärät, istutusetäisyydet, pintamateriaalit ja valaisimien paikat.